Peticija proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti

Avtonomen intelektualni prostor – temelj razvite družbe


  • Proti političnemu vmešavanju v razpise
  • Proti blokadam zaposlitev na javnih visokošolskih zavodih in inštitutih
  • Proti širjenju samoplačniškega študija
  • Za kritično razpravo o slabostih sistema zunaj strankarske politike in zasebnih interesov


Podpisani članice in člani akademske skupnosti s to peticijo ostro protestiramo proti posegom Vlade RS v visoko šolstvo in znanost. Gre za nerazumne poteze, s katerimi trenutna izvršna oblast spodjeda sisteme, ki so eden od zgodovinskih temeljev Republike Slovenije. Brez skupnosti zavezanih avtonomnih institucij, ki so intelektualni razvoj v naših krajih omogočale celo že pred ustanovitvijo univerz in inštitutov, sedanje države ne bi bilo. Tudi Državnega zbora kot nosilca suverenosti ne.

Slovenija Spletne igralnice

Kot vedno morate skrbno poiskati svoje najljubše casino online , ne glede na to, kje na svetu se nahajate. Kar zadeva področje spletnih iger na srečo v Sloveniji, pa vam ni treba preveč skrbeti. Navsezadnje profesionalni igralci pokra obožujejo to državo (mnogi so se sem preselili, potem ko je Italija uvedla stroge omejitve), zato ni razloga, da je ne bi oboževali tudi drugi strastni igralci. Igralniških strani je veliko, so zakonite in večinoma varne, če so strani, ki jih obiskujete, domače. Zabavajte se in naj vam bo sreča naklonjena!

Vladna koalicija je z določbami Zakona o izvrševanju proračuna onemogočila zaposlovanje na raziskovalnih projektih in zaposlovanje mladih raziskovalcev celo v primerih, ko so bili projekti že pridobljeni in sredstva za zaposlitve že zagotovljena.

Poleg tega je vlada nepričakovano in v neskladju z dosedanjo prakso odložila potrditev razpisa za vpis v visokošolske zavode, čeprav je bil tako kot vsa leta poprej usklajen s pristojnim ministrstvom. To se je zgodilo tik pred že davno napovedanimi informativnimi dnevi. Resorna ministrica se tej nerazumljivi odločitvi, ki bi jo morala razumeti kot izraz nezaupanja, doslej ni zoperstavila.

Dejstvo, da bi bil iz morebitnih administrativnih omejitev vpisa izvzet samoplačniški študij, ne potrebuje komentarja.

Čeprav smo številni podpisniki pogosto kritizirali sedanji sistem visokega šolstva in znanosti in teh kritik ne bomo opustili, menimo, da se je treba tovrstnim destruktivnim dejanjem, ki ogrožajo same temelje našega razvoja in ta hip – čisto konkretno – usodo cele generacije prihodnjih študentov, z vsem civilnim pogumom upreti. Podpisani nimamo enakih političnih prepričanj in se tudi v pogledih na prihodnost visokega šolstva in znanosti razlikujemo. Enotni pa smo v mnenju, da strankarska politika in zasebni interesi ne smejo ogroziti tistih temeljev, od katerih je odvisna prihodnost prebivalcev Republike Slovenije.

Dijaška organizacija Slovenije,
Inštitut "Jožef Stefan",
Inštitut za narodnostna vprašanja,
Inštitut za novejšo zgodovino,
Kemijski inštitut,
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam,
Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije,
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana,
Nacionalni inštitut za biologijo,
Pedagoški inštitut,
Univerza v Ljubljani,
Univerza v Mariboru,
Univerza na Primorskem,
Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije,
Skupnost splošnih gimnazij,
Študentska organizacija Slovenije,
Visokošolski sindikat Slovenije,
Znanstveno-raziskovalno središče Koper.


Podpiši peticijo proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti!


Pa ne pozabi poslati elektronskega sporočila v Državni zbor, vladi in ministrstvu (glej nadaljevanje)!

Hvala za tvoj podpis!

Skopiraj e-naslove prejemnikov ter besedilo e-pošte, priloži datoteko z besedilom peticije ter pošlji sporočilo poslankam in poslancem DZ, vladi in ministrstvu.

Podpisnice in podpisniki ()


Spletno mesto z 💖 postavil Danes je nov dan.